AKIT
English Eesti

biometric template

biomeetriline mall

olemus
ISO/IEC 2382, 19794, ISO/IEC 19785: salvestatud biomeetriliste erisuste kogum, mis on otseselt võrreldav mingi biomeetrilise proovi biomeetriliste erisustega; näiteks sõrmejälje eritunnuseid sisaldav andmik
NB!
- biomeetriline etalon kujutise või muu biomeetrilise hõivikuna ta algsel, vääristatud või tihendatud kujul ei ole biomeetriline mall
- biomeetrilisi erisusi ei loeta biomeetriliseks malliks, kui neid pole salvestatud võrdlusaluseks

ISO/IEC 24713, 29164: tulevaste võrdluste etalonina salvestamiseks sobiv biomeetriline proov või biomeetriliste proovide kombinatsioon

valimine ja uuendamine
https://pdfs.semanticscholar.org/9835/438a23e409271f87ef4314c12a4d3cdfde65.pdf

http://www.academia.edu/22139099/A_clustering_method_for_automatic_biometric_template_selection

http://www.diee.unica.it/DRIEI/tesi/22_freni.pdf

http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a495691.pdf


turvalisus
https://www.bayometric.com/biometric-template-security/

http://kilyos.ee.bilkent.edu.tr/~signal/defevent/papers/cr1805.pdf

http://jeroenbreebaart.com/papers/dud/dud2009.pdf

http://www.ijcttjournal.org/2015/Volume20/number-1/IJCTT-V20P103.pdf

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.71.1016&rep=rep1&type=pdf

http://www.asp.eurasipjournals.com/content/pdf/1687-6180-2008-579416.pdf

http://isis.poly.edu/~biomet/yagiz07howto.pdf

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.564.727&rep=rep1&type=pdf

http://www.ijarcs.info/index.php/Ijarcs/article/download/3576/3486

http://www.enggjournals.com/ijcse/doc/IJCSE11-03-12-089.pdf