biometric template

biomeetriline mall, biomeetriamall

olemus
ISO/IEC 2382-37:
salvestatud biomeetriliste erisuste kogum, mis on otseselt võrreldav mingi biomeetriateimikuga
Näide: sõrmejälje eritunnuseid sisaldav andmik
Märkus 1 Biomeetriline etalon
kujutise või muu biomeetrilise hõivikuna
ta algsel, vääristatud või tihendatud kujul
ei ole biomeetriline mall.
Märkus 2 Kui biomeetrilisi tunnuseid
pole salvestatud võrdlusaluseks,
ei loeta neid biomeetriliseks malliks.
= set of stored biometric features comparable directly to a biometric probe
EXAMPLE: A record containing a set of finger minutiae is a biometric template.
Note 1. A biometric reference consisting of an image, or other captured biometric sample, in its original, enhanced or compressed form, is not a biometric template.
Note 2. The biometric features are not considered to be a biometric template unless they are stored for reference.


ülevaateid
http://biometrics.cse.msu.edu/Publications/Fingerprint/UludagRossJain_TemplateSelection_PR2004.pdf

http://www.academia.edu/22139099/A_clustering_method_for_automatic_biometric_template_selection

https://arxiv.org/pdf/1203.1502.pdf

http://people.scs.carleton.ca/~majidkomeili/Publications/TIFS_2018.pdf

turvalisus
https://www.bayometric.com/biometric-template-security/

http://kilyos.ee.bilkent.edu.tr/~signal/defevent/papers/cr1805.pdf

http://jeroenbreebaart.com/papers/dud/dud2009.pdf

http://www.ijcttjournal.org/2015/Volume20/number-1/IJCTT-V20P103.pdf

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.71.1016&rep=rep1&type=pdf

http://www.enggjournals.com/ijcse/doc/IJCSE11-03-12-089.pdf

http://biometrics.cse.msu.edu/Publications/SecureBiometrics/JainNandakumarNagar_TemplateSecuritySurvey_EURASIP08.pdf

https://resources.infosecinstitute.com/notes-biometric-template-security/#gref

https://jit.ndhu.edu.tw/article/download/2371/2387

vt ka
- biomeetriateabe mall

Toimub laadimine

biometric template

biomeetriline mall, biomeetriamall

olemus
ISO/IEC 2382-37:
salvestatud biomeetriliste erisuste kogum, mis on otseselt võrreldav mingi biomeetriateimikuga
Näide: sõrmejälje eritunnuseid sisaldav andmik
Märkus 1 Biomeetriline etalon
kujutise või muu biomeetrilise hõivikuna
ta algsel, vääristatud või tihendatud kujul
ei ole biomeetriline mall.
Märkus 2 Kui biomeetrilisi tunnuseid
pole salvestatud võrdlusaluseks,
ei loeta neid biomeetriliseks malliks.
= set of stored biometric features comparable directly to a biometric probe
EXAMPLE: A record containing a set of finger minutiae is a biometric template.
Note 1. A biometric reference consisting of an image, or other captured biometric sample, in its original, enhanced or compressed form, is not a biometric template.
Note 2. The biometric features are not considered to be a biometric template unless they are stored for reference.


ülevaateid
http://biometrics.cse.msu.edu/Publications/Fingerprint/UludagRossJain_TemplateSelection_PR2004.pdf

http://www.academia.edu/22139099/A_clustering_method_for_automatic_biometric_template_selection

https://arxiv.org/pdf/1203.1502.pdf

http://people.scs.carleton.ca/~majidkomeili/Publications/TIFS_2018.pdf

turvalisus
https://www.bayometric.com/biometric-template-security/

http://kilyos.ee.bilkent.edu.tr/~signal/defevent/papers/cr1805.pdf

http://jeroenbreebaart.com/papers/dud/dud2009.pdf

http://www.ijcttjournal.org/2015/Volume20/number-1/IJCTT-V20P103.pdf

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.71.1016&rep=rep1&type=pdf

http://www.enggjournals.com/ijcse/doc/IJCSE11-03-12-089.pdf

http://biometrics.cse.msu.edu/Publications/SecureBiometrics/JainNandakumarNagar_TemplateSecuritySurvey_EURASIP08.pdf

https://resources.infosecinstitute.com/notes-biometric-template-security/#gref

https://jit.ndhu.edu.tw/article/download/2371/2387

vt ka
- biomeetriateabe mall

Palun oodake...

Tõrge

biometric template

biomeetriline mall, biomeetriamall

olemus
ISO/IEC 2382-37:
salvestatud biomeetriliste erisuste kogum, mis on otseselt võrreldav mingi biomeetriateimikuga
Näide: sõrmejälje eritunnuseid sisaldav andmik
Märkus 1 Biomeetriline etalon
kujutise või muu biomeetrilise hõivikuna
ta algsel, vääristatud või tihendatud kujul
ei ole biomeetriline mall.
Märkus 2 Kui biomeetrilisi tunnuseid
pole salvestatud võrdlusaluseks,
ei loeta neid biomeetriliseks malliks.
= set of stored biometric features comparable directly to a biometric probe
EXAMPLE: A record containing a set of finger minutiae is a biometric template.
Note 1. A biometric reference consisting of an image, or other captured biometric sample, in its original, enhanced or compressed form, is not a biometric template.
Note 2. The biometric features are not considered to be a biometric template unless they are stored for reference.


ülevaateid
http://biometrics.cse.msu.edu/Publications/Fingerprint/UludagRossJain_TemplateSelection_PR2004.pdf

http://www.academia.edu/22139099/A_clustering_method_for_automatic_biometric_template_selection

https://arxiv.org/pdf/1203.1502.pdf

http://people.scs.carleton.ca/~majidkomeili/Publications/TIFS_2018.pdf

turvalisus
https://www.bayometric.com/biometric-template-security/

http://kilyos.ee.bilkent.edu.tr/~signal/defevent/papers/cr1805.pdf

http://jeroenbreebaart.com/papers/dud/dud2009.pdf

http://www.ijcttjournal.org/2015/Volume20/number-1/IJCTT-V20P103.pdf

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.71.1016&rep=rep1&type=pdf

http://www.enggjournals.com/ijcse/doc/IJCSE11-03-12-089.pdf

http://biometrics.cse.msu.edu/Publications/SecureBiometrics/JainNandakumarNagar_TemplateSecuritySurvey_EURASIP08.pdf

https://resources.infosecinstitute.com/notes-biometric-template-security/#gref

https://jit.ndhu.edu.tw/article/download/2371/2387

vt ka
- biomeetriateabe mall

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!