AKIT
English Eesti

biometric template

biomeetriline mall

olemus
ISO/IEC 2382, 19794, 19785:
salvestatud biomeetriliste erisuste kogum,
otseselt võrreldav mingi biomeetrilise proovi biomeetriliste erisustega,
näiteks sõrmejälje eritunnuseid sisaldav andmik
- biomeetriline etalon
kujutise või muu biomeetrilise hõivikuna
ta algsel, vääristatud või tihendatud kujul
ei ole biomeetriline mall
- kui biomeetrilisi erisusi
pole salvestatud võrdlusaluseks,
ei ole nad biomeetriline mall

ISO/IEC 24713, 29164:
biomeetriline proov(ide kombinatsioon),
mis sobib talletamiseks
tulevaste võrdluste etalonina

valimine ja uuendamine
http://biometrics.cse.msu.edu/Publications/Fingerprint/UludagRossJain_TemplateSelection_PR2004.pdf

http://www.academia.edu/22139099/A_clustering_method_for_automatic_biometric_template_selection

https://pdfs.semanticscholar.org/7a1b/a7da2cf054f143766b70cdb39f7f751b38ee.pdf

https://arxiv.org/pdf/1203.1502.pdf

http://people.scs.carleton.ca/~majidkomeili/Publications/TIFS_2018.pdf

turvalisus
https://www.bayometric.com/biometric-template-security/

http://kilyos.ee.bilkent.edu.tr/~signal/defevent/papers/cr1805.pdf

http://jeroenbreebaart.com/papers/dud/dud2009.pdf

http://www.ijcttjournal.org/2015/Volume20/number-1/IJCTT-V20P103.pdf

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.71.1016&rep=rep1&type=pdf

http://www.ijarcs.info/index.php/Ijarcs/article/download/3576/3486

http://www.enggjournals.com/ijcse/doc/IJCSE11-03-12-089.pdf

http://biometrics.cse.msu.edu/Publications/SecureBiometrics/JainNandakumarNagar_TemplateSecuritySurvey_EURASIP08.pdf

https://resources.infosecinstitute.com/notes-biometric-template-security/#gref

vt ka
- biomeetriateabe mall