AKIT
English Eesti

biometric information template

biomeetriateabe mall

olemus
ISO/IEC 19794:
andmeobjekt kiipkaardil, sisaldab
väliseks verifitseerimisprotsessiks
vajalikku teavet

ISO/IEC 18584, 24787:
biomeetriaandmetega seotud kirjeldav teave

vt ka
- biomeetriline mall