AKIT
English Eesti

cryptographic check function

krüptokontrolli funktsioon

olemus
(1) ISO/IEC 9798, 13888:
krüptograafiline teisendus, mille
lähteandmeteks on salajane võti ja suvaline string
ning tulemiks on krüptograafiline kontrollväärtus
=
cryptographic transformation which takes as input a secret key and an arbitrary string, and which gives a cryptographic check value as output

(2) = sõnumiautentimiskoodi algoritm

vt ka
- krüptokontrollväärtus
- räsifunktsioon