AKIT
English Eesti

cryptographic checkvalue

krüptograafiline kontrollväärtus, krüptokontrollväärtus

ISO 7498: andmeüksuse kohta krüptograafilise teisendusega tuletatud teave; teisendus võib toimuda ühe või mitme sammuna ning on võtme ja andmeüksuse matemaatiline funktsioon; harilikult kasutatakse andmeüksuse tervikluse kontrolliks

sealhulgas

(1) krüptokontrolli funktsiooni väärtus

(2) = sõnumiautentimiskood