AKIT
English Eesti

surjective function

sürjektiivne funktsioon