AKIT
English Eesti

measurable function

mõõtuv funktsioon

olemus
selline funktsioon f: XX'
mõõduruumist (X, Σ, μ) mõõduruumi (X', Σ', μ'),
mis rahuldab järgnevat tingimust:
iga AΣ ' korral f-1(A) ∈ Σ ,
st iga mõõtuva hulga täisoriginaal on mõõtuv

ülevaateid
http://mathworld.wolfram.com/MeasurableFunction.html

https://www.math.ucdavis.edu/~hunter/measure_theory/measure_notes_ch3.pdf

http://www.stat.cmu.edu/~arinaldo/Teaching/36752/S18/Notes/lec_notes_2.pdf