AKIT
English Eesti

secret value derivation function

salaväärtuse tuletamise funktsioon

olemus
ISO/IEC 11770:
funktsioon, mille argumendid on
- võtmetalongitegur
- võtmetalongi
- muud parameetrid
ja mis väljastab salajase väärtuse
salajas(t)e võtme(te) arvutamiseks
=
function that utilizes a key token factor, a key token and other parameters as input, and outputs a secret value, which is used to compute one or more secret keys