AKIT
English Eesti

verification function

verifitseerimisfunktsioon

olemus
ISO/IEC 27037, 27041, 27042:
funktsioon kahe andmestiku identsuse kontrolliks:
- ei tunnista lahknevaid andmestikke identseteks
- tavaliselt teostatakse räsifunktsiooniga
- võidakse kasutada ka muid meetodeid
=
function which is used to verify that two sets of data are identical
NOTE 1. No two non-identical data sets should produce an identical match from a verification function.
NOTE 2. Verification functions may be implemented using hash functions such as MD5, SHA1, Snefru, etc., but other
methods may be used.