AKIT
English Eesti

MASH hash functions

MASH-räsifunktsioonid

(MASH = Modular Arithmetic Secure Hash, "moodularitmeetiline turvaline räsi")

olemus
moodularitmeetikal põhinevate räsifunktsioonide sari
- sai alguse 1980-ndate aastate keskel
- mitmed neist on murtud, näiteks
------ standardis X.509 Annex D (ISO 9594-8) määratletu

täpsemalt
https://books.google.ee/books?id=UGyUUK9LUhUC&pg=PA761&lpg=PA761&dq=%22mash+hash+functions%22&source=bl&ots=4U7T7bhZdA&sig=tM9D5EiV2V5RMIuv68NCZjuOP_s&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj_hOr-sfDYAhVBmSwKHfqtAJUQ6AEIOjAE

https://eprint.iacr.org/2013/589.pdf

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F0-387-23483-7_243