AKIT
English Eesti

binary relation

binaarseos, binaarsuhe

olemus
mingi klassi elementide paaride \((x, y)\)
iga klass \(S\) :
kui \((x,y)\in S\), siis \(x\) ja \(y\) on seoses \(S\) ,
mida tähistab avaldis \(x\, S\, y\)

näide
märgid "<" ja "=" tähistavad
binaarseoseid reaalarvude hulgas

ülevaateid
http://web.cecs.pdx.edu/~harry/discrete/slides/Section4.1.pdf

https://web.stanford.edu/class/archive/cs/cs103/cs103.1142/lectures/07/Small07.pdf

http://web.stanford.edu/class/archive/cs/cs103/cs103.1182/lectures/07/Small07.pdf

http://ndp.jct.ac.il/tutorials/discrete/node31.html

vt ka
- binaartehe
- kahe muutuja funktsioon