AKIT
English Eesti

binary relation

binaarseos, binaarsuhe

olemus
mingi klassi elementide paaride (x, y) mis tahes klass S; kui (x,y) on S element, siis öeldakse, et x ja y on seoses S ja kirjutatakse x S y

näide
märgid "<" ja "=" tähistavad binaarseoseid reaalarvude hulgas