AKIT
English Eesti

random element derivation function

juhuelemendi tuletuse funktsioon

olemus
ISO/IEC 11770:
funktsioon, mis kasutab argumentidena parooli ja muid parameetreid ning väljastab juhusliku elemndi
= function that utilizes a password and other parameters as input and outputs a random element