AKIT
English Eesti

random element derivation function

juhuelemendi tuletuse funktsioon

olemus
ISO/IEC 11770:
funktsioon, mis
kasutab argumentidena parooli ja muid parameetreid
ning väljastab juhusliku elemndi
=
function that utilizes a password and other parameters as input and outputs a random element