AKIT
English Eesti

majority operation

enamustehe

olemus
ISO/IEC 2382
lävitehe, mille
- igal operandil võib olla ainult väärtus 0 või 1
- tulemi väärtus on 1 parajasti siis, kui
operande väärtusega 1 on rohkem kui väärtusega 0

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Majority_function

https://escholarship.org/content/qt46q2r7gv/qt46q2r7gv.pdf