AKIT
English Eesti

majority operation

enamustehe

olemus
liik lävitehteid:
- igal operandil võib olla ainult väärtus 0 või 1
- tulemi väärtus on 1 parajasti siis, kui
operande väärtusega 1 on rohkem kui väärtusega 0