AKIT
English Eesti

operation (1)

operatsioon

olemus
sõltub kontekstist

näiteid, CC:
(1a) komponendi muutmine või kordamine:
- kinnistamine või
- iteratsioon või
- detailiseerimine või
- valimine
(1b) subjekti spetsiifilist tüüpi toiming objektiga

vt ka
- CRUD-operatsioonid
- loogikaoperatsioon
- operand
- pausioperatsioon
- pseudooperatsioon
- raundioperatsioon
- tehe