AKIT
English Eesti

mathematical structure

matemaatiline struktuur

olemus
hulk või klass koos selles klassis määratletud seostega,
esmakordeslt üldise mõistena 1939, Bourbaki töödes

näiteid
- rühm on hulk koos selles hulgas määratletud binaartehtega
- ring on hulk koos selles hulgas määratletud kahe binaartehtega (liitmine ja korrutamine)
- topoloogiline ruum on hulk koos selle hulga lahtiste alamhulkade hulgaga

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_structure

https://abstractmath.org/MM/MMMathStructure.htm

https://www.tau.ac.il/~corry/publications/articles/pdf/bourbaki-structures-synthese.pdf

http://philsci-archive.pitt.edu/14633/1/2017_04_set_theory_urelements%20%285%29.pdf