AKIT
English Eesti

PDCA model

PEKT-mudel, Demingi mudel

( < plan - do - check - act,
"plaanida - ellu viia - kontrollida - tegutseda";
mõnes kontekstist võib E tähistada ka evitamist)

olemus
äritegevuse pideva täiustuse mudel:
- iteratiivne
- neljasammuline

ISO 22301 jm:
plaanida (kehtestada):
- kestlikkuse poliitika
- eesmärgid
- sihid
- meetmed
- protsessid
- protseduurid
tulemuste saamiseks kooskõlas
organisatsiooni üldiste
poliitikate ja eesmärkidega
ellu viia (evitada ja rakendada):
- kestlikkuse poliitika
- meetmed
- protsessid
- protseduurid
kontrollida (seirata ja läbi vaadata):
sooritustulemused
- kestlikkuse poliitikaga ja eesmärkidega võrreldes
- teatada tulemused juhtkonnale läbivaatuseks
- otsustada ja volitada parandus- ja täiustustoimingud
tegutseda (hooldada ja täiustada):
- juhtkondliku läbivaatuse tulemustel põhinevate parandusmeetmetega
- hinnates uuesti käsitlusala, poliitikat ja eesmärke

ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=yJUxC_JQ39Y

https://en.wikipedia.org/wiki/PDCA

http://asq.org/learn-about-quality/project-planning-tools/overview/pdca-cycle.html

https://www.naccho.org/uploads/downloadable-resources/ABCs-of-PDCA.pdf

https://agilealliance.org/wp-content/uploads/2016/01/PDCA.pdf

https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/ijiem/article/download/10244/4027

https://www.praxisframework.org/files/pdsa-history-ron-moen.pdf

https://deming.org/wp-content/uploads/2020/06/circling-back.pdf