AKIT
English Eesti

biometric model

biomeetriline mudel

olemus
ISO/IEC 2382:
talletatav funktsioon, mis on
genereeritud biomeetrilistest andmetest, näiteks
- Markovi peitmudel
- Gaussi segamudel
- tehisneurovõrk
(i) enamasti sõltub biomeetriaandmesubjektist;
(ii) võidakse määrata harjutamisega;
(iii) võib sisaldada vahetöötlust, nagu
biomeetriliste erisuste ekstraktimisel
= stored function generated from biometric data
Examples of biometric models could be a Hidden Markov Model, Gaussian Mixture Model or an Artificial Neural Network.
Note 1. In most occasions the biometric model is a stored function which is dependent on the biometric data subject.
Note 2. The function may be determined through training.
Note 3. A biometric model may involve intermediate processing similar to biometric feature extraction.


ISO/IEC 19792, 19794, 24713, TR 24741, 24745:
talletatav funktsioon, mis on genereeritud biomeetrilis(t)est erisus(t)est ja
sõltub biomeetrilisest andmesubjektist
= stored function (dependent on the biometric data subject) generated from one or more biometric features

ülevaateid
https://www.ijcaonline.org/archives/volume183/number19/ogunlana-2021-ijca-921540.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4459933/

http://www.iosrjournals.org/iosr-jece/papers/Vol.%2011%20Issue%204/Version-1/E1104012530.pdf

https://hrcak.srce.hr/file/33754

näide
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3874634/