AKIT
English Eesti

biometric model

biomeetriline mudel

olemus
ISO/IEC 2382:
talletatav funktsioon,
mis on genereeritud
biomeetrilistest andmetest:
- enamasti sõltub biomeetriaandmesubjektist
- näiteks
------ Markovi peitmudel
------ Gaussi segamudel
------ tehisneurovõrk
- võidakse määrata harjutamisega
- võib sisaldada vahetöötlust, näiteks
biomeetriliste erisuste ekstraktimist

ISO/IEC 19792, 19794, 24713, TR 24741, 24745:
talletatav funktsioon, mis on genereeritud biomeetrilis(t)est erisus(t)est ja
sõltub biomeetrilisest andmesubjektist

ülevaateid
https://www.ijircce.com/upload/2016/february/185_63_AN_2HARD.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4459933/

http://www.iosrjournals.org/iosr-jece/papers/Vol.%2011%20Issue%204/Version-1/E1104012530.pdf

https://hrcak.srce.hr/file/33754

näide
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3874634/