AKIT
English Eesti

biometric feature extraction

biomeetriliste erisuste ekstraktimine

olemus
ISO/IEC 2382, 19794, TR 24741:
protsess, millega püütakse
biomeetrilisest proovist välja eraldada
korratavad (sama isiku proovides vähemuutuvad) ja eristatavad (eri isikute proovides tugevalt erinevad)
arvud või tunnusmärgid,
mida saab võrrelda
teistest proovidest võetutega:
- rakendatakse ka vahepealsetele proovidele
- proovide filtrid (näiteks omavektornäod)
ei ole biomeetrilised erisused,
kuid filtri väljundandmed võivad olla
- ekstraktimise tulemuseks võib olla ka
veateade või nullvektor

vt ka
- biomeetrik
- biomeetriline erisus
- biomeetriku tüüp