AKIT
English Eesti

master/slave

ülem-alluv-mudel