JPEG

JPEG

(= Joint Photographic Experts Group,
"fotospetsialistide ühisrühm")

olemus
(1) pildifailide tihenduse algoritmide väljatöötamise ja käigushoiuga tegelev ISO/IEC/ITU töörühm
= the standardization group after which the JPEG coding format is named
veebisait:
https://jpeg.org/

(2) pildifaili vorming (ISO/IEC 10918, ITU-T Rec. T.81), mis
rakendab kadudega tihendust;
enamasti failinimelaiendiga .jpg ;
tihendusalgoritm arvestab inimsilma piiranguid --
väikesed värvuse erinevused on
vähem tajutavad kui heleduse erinevused
= a format of digital images that is based on lossy compression

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/JPEG

https://www.w3.org/Graphics/JPEG/jfif3.pdf

https://www.webfx.com/blog/web-design/jpeg-101-a-crash-course-guide-on-jpeg/

https://web.stanford.edu/class/ee368b/Handouts/19-CodingStandards.pdf

standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:10918:-1:ed-1:v1:en

vt ka
- JPEG2000

Toimub laadimine

JPEG

JPEG

(= Joint Photographic Experts Group,
"fotospetsialistide ühisrühm")

olemus
(1) pildifailide tihenduse algoritmide väljatöötamise ja käigushoiuga tegelev ISO/IEC/ITU töörühm
= the standardization group after which the JPEG coding format is named
veebisait:
https://jpeg.org/

(2) pildifaili vorming (ISO/IEC 10918, ITU-T Rec. T.81), mis
rakendab kadudega tihendust;
enamasti failinimelaiendiga .jpg ;
tihendusalgoritm arvestab inimsilma piiranguid --
väikesed värvuse erinevused on
vähem tajutavad kui heleduse erinevused
= a format of digital images that is based on lossy compression

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/JPEG

https://www.w3.org/Graphics/JPEG/jfif3.pdf

https://www.webfx.com/blog/web-design/jpeg-101-a-crash-course-guide-on-jpeg/

https://web.stanford.edu/class/ee368b/Handouts/19-CodingStandards.pdf

standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:10918:-1:ed-1:v1:en

vt ka
- JPEG2000

Palun oodake...

Tõrge

JPEG

JPEG

(= Joint Photographic Experts Group,
"fotospetsialistide ühisrühm")

olemus
(1) pildifailide tihenduse algoritmide väljatöötamise ja käigushoiuga tegelev ISO/IEC/ITU töörühm
= the standardization group after which the JPEG coding format is named
veebisait:
https://jpeg.org/

(2) pildifaili vorming (ISO/IEC 10918, ITU-T Rec. T.81), mis
rakendab kadudega tihendust;
enamasti failinimelaiendiga .jpg ;
tihendusalgoritm arvestab inimsilma piiranguid --
väikesed värvuse erinevused on
vähem tajutavad kui heleduse erinevused
= a format of digital images that is based on lossy compression

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/JPEG

https://www.w3.org/Graphics/JPEG/jfif3.pdf

https://www.webfx.com/blog/web-design/jpeg-101-a-crash-course-guide-on-jpeg/

https://web.stanford.edu/class/ee368b/Handouts/19-CodingStandards.pdf

standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:10918:-1:ed-1:v1:en

vt ka
- JPEG2000

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!