jurisdictional domain

jurisdiktsiooniala

olemus
juridiktsiooni käsitlusvaldkond

ISO/IEC 15944 (äritegevus), ISO/IEC TR 24714 (biomeetria):
jurisdiktsioon, mida õigusnorm tunnustab
eristatava õigusliku jta regulatiivse raamistusena
ning mis on väliste kitsenduste allikas inimestele,
nende käitumisele ja inimestevahelistele kohustustele,
sealhulgas igale äritehingu aspektile
=
jurisdiction, recognized in law as a distinct legal and/or regulatory framework, which is a source of external constraints on persons, their behaviour and the making of commitments among persons including any aspect of a business transaction

näide: küberruum
https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1163&context=mttlr

https://corporate.findlaw.com/law-library/jurisdiction-in-cyberspace.html

http://www.kentlaw.edu/cyberlaw/resources/guide.html

Toimub laadimine

jurisdictional domain

jurisdiktsiooniala

olemus
juridiktsiooni käsitlusvaldkond

ISO/IEC 15944 (äritegevus), ISO/IEC TR 24714 (biomeetria):
jurisdiktsioon, mida õigusnorm tunnustab
eristatava õigusliku jta regulatiivse raamistusena
ning mis on väliste kitsenduste allikas inimestele,
nende käitumisele ja inimestevahelistele kohustustele,
sealhulgas igale äritehingu aspektile
=
jurisdiction, recognized in law as a distinct legal and/or regulatory framework, which is a source of external constraints on persons, their behaviour and the making of commitments among persons including any aspect of a business transaction

näide: küberruum
https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1163&context=mttlr

https://corporate.findlaw.com/law-library/jurisdiction-in-cyberspace.html

http://www.kentlaw.edu/cyberlaw/resources/guide.html

Palun oodake...

Tõrge

jurisdictional domain

jurisdiktsiooniala

olemus
juridiktsiooni käsitlusvaldkond

ISO/IEC 15944 (äritegevus), ISO/IEC TR 24714 (biomeetria):
jurisdiktsioon, mida õigusnorm tunnustab
eristatava õigusliku jta regulatiivse raamistusena
ning mis on väliste kitsenduste allikas inimestele,
nende käitumisele ja inimestevahelistele kohustustele,
sealhulgas igale äritehingu aspektile
=
jurisdiction, recognized in law as a distinct legal and/or regulatory framework, which is a source of external constraints on persons, their behaviour and the making of commitments among persons including any aspect of a business transaction

näide: küberruum
https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1163&context=mttlr

https://corporate.findlaw.com/law-library/jurisdiction-in-cyberspace.html

http://www.kentlaw.edu/cyberlaw/resources/guide.html

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!