AKIT
English Eesti

bridge

sild

olemus
võrguseade OSI mudeli lülikihis (2. kiht):
- ühendab kaht kohtvõrku või võrgusegmenti
- edastab pakette MAC-aadresside põhjal

alaliigid
läbipaistev (transparent):
ühendab kaht samal protokollil,
näiteks Ethernetil põhinevat
transleeriv (translating):
ühendab kaht erisuguste
protokollidega
kapseldav (encapsulating):
ühendab kaht sama protokolliga,
kuid muid protokolle kasutavate
võrkude kaudu

ISO/IEC 2382:
funktsionaalüksus, mis ühendab
kaht sama või sarnase
võrguarhitektuuriga arvutivõrku
OSI mudelile vastavates
arvutivõrkudes töötab lülikihis

ISO/IEC 27039:
võrguseade, mis ühendab
kohtvõrgu OSI kihis 2
teise sama protokolli kasutava
kohtvõrguga läbipaistvalt

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Bridging_(networking)

https://www.youtube.com/watch?v=CujQ7enTwGg

https://www.ietf.org/proceedings/62/slides/protut-0.pdf

http://student.ing-steen.se/IPv4/TCP-IP-ROUTING.pdf

http://heather.cs.ucdavis.edu/~matloff/Networks/Level2/Level2.pdf

standardid
http://www.ieee802.org/1/pages/802.1Q-2014.html

turvalisus
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless-mobility/wireless-lan-wlan/12540-bridgesecurity.html

https://www.stigviewer.com/stig/wlan_bridge/2014-04-07/MAC-3_Sensitive/

https://www.giac.org/paper/gsec/4569/network-bridging/107699

vt ka
- jaotur
- kommutaator
- ruuter