AKIT
English Eesti

data owner

andmete omanik

ISACA: arvutipõhiste andmete tervikluse, täpse andmearuandluse ja kasutamise eest vastutaja(d), harilikult mingi ülemus