AKIT
English Eesti

subnet

alamvõrk

olemus
TCP/IP-võrgus: võrgu osa,
- mille seadmete IP-aadressidel on ühesugune prefiks
- tavaliselt luuakse hõlmama lähestikku seadmeid:
------ füüsiliselt lähestikku, näiteks samas hoones või
------ loogiliselt lähestikku, st samasse kohtvõrku kuuluvad

ISO/IEC 2382: võrgu osa,
- mille elementidel on rida ühiseid karakteristikuid
- millel on kindlad piirid
- mida võib lugeda võrguks

ISO/IEC 27039: ühise aadressikomponendiga võrguosa

standard
https://www.ietf.org/rfc/rfc950.txt

vt ka
- alamvõrgumask
- alamvõrgustus
- isoleeritud alamvõrk