AKIT
English Eesti

view-only access

vaatamispääs

olemus
kontekstist sõltuv pääsuõiguste liik:
(a) = lugemispääs
(b) lugemispääs allalaadimise keeluga