AKIT
English Eesti

view-only access

vaatamispääs

olemus
kontekstist sõltuv pääsuõiguste liik:

(a) = lugemispääs
= read-only access

(b) lugemispääs allalaadimise keeluga
= read-only access without download permission

näiteid
https://www.lawinsider.com/clause/view-only-access