AKIT
English Eesti

trust anchor

ankurvõti

olemus
krüptovõti, mille usaldatavus põhineb
- mitte tõendamisel, vaid sellel, et ta on
------ otseselt riist- või tarkvarasse ehitatud või
------ lisakanali kaudu edastatud