trust anchor

usaldusankur; ankurvõti

olemus
kontekstist sõltuv usalduse alus, näiteks
krüptovõti, mille usaldatavus põhineb
mitte tõendamisel, vaid sellel, et ta on
otseselt riist- või tarkvarasse ehitatud või
lisakanali kaudu edastatud

ISO/IEC 9594:
olem, mida temast sõltuv pool usaldab
ja kasutab avaliku võtme sertifikaatide valideerimiseks
=
an entity that is trusted by a relying party and
used for validating public-key certificates


ISO 21188:
kõrgeim sertifitseerimisorgan hierarhias
=
certification authority (CA) at the apex of the CA hierarchy

ISO 14533:
usaldusallikas avaliku võtme sertifikaadi või selle avaliku võtme kujul, millega valdeerija valideerib elektronsignatuuri,
ning üldiselt avaliku võtme sertifikaat, mille on älja andnud usaldatav juursertifitseerimisorgan
=
origin of trust provided in the form of a public key certificate or public key used by the validator to validate an electronic signature, and generally a public key certificate issued by a trusted root certification authority

ISO/IEC 19790:
usaldatav teave, mis hõlmab avaliku võtme algoritmi,
avaliku võtme väärtust, väljaandja nime ja suvandina muid parameetreid, näiteks kehtivusperioodi;
võib olla ka endasigneeritud sertifikaat
=
trusted information, which includes a public key algorithm, a public key value, an issuer name, and optionally, other parameters
EXAMPLE: Other parameters can include but are not limited to a validity period.
Note. A trust anchor can be provided in the form of a self-signed certificate.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Trust_anchor

Toimub laadimine

trust anchor

usaldusankur; ankurvõti

olemus
kontekstist sõltuv usalduse alus, näiteks
krüptovõti, mille usaldatavus põhineb
mitte tõendamisel, vaid sellel, et ta on
otseselt riist- või tarkvarasse ehitatud või
lisakanali kaudu edastatud

ISO/IEC 9594:
olem, mida temast sõltuv pool usaldab
ja kasutab avaliku võtme sertifikaatide valideerimiseks
=
an entity that is trusted by a relying party and
used for validating public-key certificates


ISO 21188:
kõrgeim sertifitseerimisorgan hierarhias
=
certification authority (CA) at the apex of the CA hierarchy

ISO 14533:
usaldusallikas avaliku võtme sertifikaadi või selle avaliku võtme kujul, millega valdeerija valideerib elektronsignatuuri,
ning üldiselt avaliku võtme sertifikaat, mille on älja andnud usaldatav juursertifitseerimisorgan
=
origin of trust provided in the form of a public key certificate or public key used by the validator to validate an electronic signature, and generally a public key certificate issued by a trusted root certification authority

ISO/IEC 19790:
usaldatav teave, mis hõlmab avaliku võtme algoritmi,
avaliku võtme väärtust, väljaandja nime ja suvandina muid parameetreid, näiteks kehtivusperioodi;
võib olla ka endasigneeritud sertifikaat
=
trusted information, which includes a public key algorithm, a public key value, an issuer name, and optionally, other parameters
EXAMPLE: Other parameters can include but are not limited to a validity period.
Note. A trust anchor can be provided in the form of a self-signed certificate.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Trust_anchor

Palun oodake...

Tõrge

trust anchor

usaldusankur; ankurvõti

olemus
kontekstist sõltuv usalduse alus, näiteks
krüptovõti, mille usaldatavus põhineb
mitte tõendamisel, vaid sellel, et ta on
otseselt riist- või tarkvarasse ehitatud või
lisakanali kaudu edastatud

ISO/IEC 9594:
olem, mida temast sõltuv pool usaldab
ja kasutab avaliku võtme sertifikaatide valideerimiseks
=
an entity that is trusted by a relying party and
used for validating public-key certificates


ISO 21188:
kõrgeim sertifitseerimisorgan hierarhias
=
certification authority (CA) at the apex of the CA hierarchy

ISO 14533:
usaldusallikas avaliku võtme sertifikaadi või selle avaliku võtme kujul, millega valdeerija valideerib elektronsignatuuri,
ning üldiselt avaliku võtme sertifikaat, mille on älja andnud usaldatav juursertifitseerimisorgan
=
origin of trust provided in the form of a public key certificate or public key used by the validator to validate an electronic signature, and generally a public key certificate issued by a trusted root certification authority

ISO/IEC 19790:
usaldatav teave, mis hõlmab avaliku võtme algoritmi,
avaliku võtme väärtust, väljaandja nime ja suvandina muid parameetreid, näiteks kehtivusperioodi;
võib olla ka endasigneeritud sertifikaat
=
trusted information, which includes a public key algorithm, a public key value, an issuer name, and optionally, other parameters
EXAMPLE: Other parameters can include but are not limited to a validity period.
Note. A trust anchor can be provided in the form of a self-signed certificate.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Trust_anchor

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!