AKIT
English Eesti

reliability (1)

usaldatavus (1)

ISO/TR 13569, ISO/IEC 21827, 27000 jt: käitumise ja tulemite järjekindel kavatsuspärasus

ISO/IEC 27036: süsteemi ja ta osade omadus täita oma ülesandeid täpselt ning tõrgeteta ja olulise halvenemiseta