AKIT
English Eesti

dependability

usaldatavus (2)

ISO/IEC 15026: käideldavussuutvust ja seda mõjutavaid tegureid (töökindlussuutvust, hooldatavussuutvust ja hooldustoesuutvust) kirjeldav kvalitatiivne koondtermin