AKIT
English Eesti

leetspeak

leetkeel

(< elite, "eliit"; inglise hääldus: liit-, eesti vaste hääldus: leet-)

olemus
kirjalik võrgusläng
- tekkis1980il teatetahvli tüüpi võrgufoorumitel
- hiljem levis mängukeskkondadesse ja mujale

põhikomponendid
- tähtede asendamine graafiliselt sarnaste
------ numbrite või erimärkidega
- suur- ja väiketähtede läbisegi kasutamine
- näpuvigade imiteerimine ja parodeerimine
- tuletusliited -xor, -age, -ness, -ed, -&
- häkkeri- ja mängurislängi sõnavara elemendid

ülevaateid
https://www.netlingo.com/word/leetspeak.php

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/76986/-serveis-scp-publ-jfi-xvii-filologia-4.pdf?sequence=1

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/414/289/RUG01-001414289_2010_0001_AC.pdf

sõnastikke/tähestikke
http://danballforums.proboards.com/thread/4008/chatspeak-leetspeak-dictionary

http://paulbui.net/wl/Leetspeak_alphabet

automaattõlge
http://cryptii.com/text/leetspeak

http://1337.me/

vt ka
http://www.abbreviations.com/acronyms/CHAT