AKIT
English Eesti

alarm

alarm

Õ:üldkeelset sünonüümi "häire" tuleks infoturbe kontekstis mitmetähenduslikkuse tõttu vältida

olemus
heli- või visuaalmärguanne, mis teatab, et on tekkinud kriitiline olukord (näiteks põleng või suits, sissetung, üleujutus), mis nõuab viivitamatut prioriteetset reageerimist

ISO 13372: operatiivsignaal või -sõnum personali teavitamiseks mingist korrektiivtoiminguid nõudva valitud anomaalia või anomaaliate loogilise kombinatsiooni tekkest; näitab tõsisemat olukorda kui hoiatus; tähisvärv on punane

võrdle
alert