AKIT
English Eesti

public-safety answering point

häirekeskus

olemus
politseile, päästeteenistusele ja kiirabile määratud kõnede vastuvõtukeskus

Eestis
- üleriigiline keskus siseministeeriumi haldusalas
- regionaalsete keskustega Tallinnas, Tartus, Pärnus, Jõhvis
- telefonid
----- hädaabitelefon 112
----- päästeala infotelefon 1524
----- kohalike omavalitsuste abitelefon 1345
----- keskkonnainspektsiooni valvetelefon 1313
----- maanteeinfo telefon 1510
- veebisait https://www.112.ee/et/index.html