AKIT
English Eesti

alertable event

alarmsündmus

olemus
alarmiläve põhjal seiratav sündmus
=
an event whose monitoring is based on predefined alert threshold

vt ka
- alarm
- hoiatus