liability

vastutus (3)

olemus
vastutus majanduslikus ja õiguslikus tähenduses
mitmuses (liabilities) tavaliselt võlg vm varalised kohustused

Wiktionary:
1. an obligation, debt or responsibility owed to someone

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Liability

https://groww.in/p/liabilities

näiteid
admit liability -- vastutust enda peale võtma
civil liability -- tsiviilõiguslik vastutus
contract liability -- lepingukohustus
criminal liability -- krminaalvastutus
debt liability -- võlakohustus
direct liability -- tingimusteta kohustus
forward liability -- tähtajakohustus; tähtpäevakohustus
full liability -- täisvastutus, täielik vastutus
incur liability -- vastutust enda peale võtma
indirect liability -- kaudne kohustus
joint liability -- ühisvastutus
legal liability -- juriidiline vastutus; kohtulik vastutus
liability for a tax -- maksukohustus
liability for damages -- hüvitamiskohustus; kahjuvastutus
liability for loss -- varaline vastutus
liability insurance -- vastutuskindlustus
liability of producer -- tootja vastutus
liability swap -- võlakohustuste vahetus
limited liability -- piiratud vastutus
material liability -- varaline vastutus
maximum liability -- piirvastutus; täisvastutus
primary liability -- esmane kohustus
public liability -- avalik-õiguslik vastutus
sight liability -- tähtajatu kohustus
single liability -- ainuvastutus
solo liability -- individuaalne vastutus
strict liability -- otsene vastutus
term liability -- tähtajaline kohustus; tähtpäevaline kohustus
time liability -- tähtajaline kohustus; tähtpäevaline kohustus

vt ka
- piiratud vastutus
- vastutus (1)
- vastutus (2)
- õiguslik vastutus

Toimub laadimine

liability

vastutus (3)

olemus
vastutus majanduslikus ja õiguslikus tähenduses
mitmuses (liabilities) tavaliselt võlg vm varalised kohustused

Wiktionary:
1. an obligation, debt or responsibility owed to someone

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Liability

https://groww.in/p/liabilities

näiteid
admit liability -- vastutust enda peale võtma
civil liability -- tsiviilõiguslik vastutus
contract liability -- lepingukohustus
criminal liability -- krminaalvastutus
debt liability -- võlakohustus
direct liability -- tingimusteta kohustus
forward liability -- tähtajakohustus; tähtpäevakohustus
full liability -- täisvastutus, täielik vastutus
incur liability -- vastutust enda peale võtma
indirect liability -- kaudne kohustus
joint liability -- ühisvastutus
legal liability -- juriidiline vastutus; kohtulik vastutus
liability for a tax -- maksukohustus
liability for damages -- hüvitamiskohustus; kahjuvastutus
liability for loss -- varaline vastutus
liability insurance -- vastutuskindlustus
liability of producer -- tootja vastutus
liability swap -- võlakohustuste vahetus
limited liability -- piiratud vastutus
material liability -- varaline vastutus
maximum liability -- piirvastutus; täisvastutus
primary liability -- esmane kohustus
public liability -- avalik-õiguslik vastutus
sight liability -- tähtajatu kohustus
single liability -- ainuvastutus
solo liability -- individuaalne vastutus
strict liability -- otsene vastutus
term liability -- tähtajaline kohustus; tähtpäevaline kohustus
time liability -- tähtajaline kohustus; tähtpäevaline kohustus

vt ka
- piiratud vastutus
- vastutus (1)
- vastutus (2)
- õiguslik vastutus

Palun oodake...

Tõrge

liability

vastutus (3)

olemus
vastutus majanduslikus ja õiguslikus tähenduses
mitmuses (liabilities) tavaliselt võlg vm varalised kohustused

Wiktionary:
1. an obligation, debt or responsibility owed to someone

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Liability

https://groww.in/p/liabilities

näiteid
admit liability -- vastutust enda peale võtma
civil liability -- tsiviilõiguslik vastutus
contract liability -- lepingukohustus
criminal liability -- krminaalvastutus
debt liability -- võlakohustus
direct liability -- tingimusteta kohustus
forward liability -- tähtajakohustus; tähtpäevakohustus
full liability -- täisvastutus, täielik vastutus
incur liability -- vastutust enda peale võtma
indirect liability -- kaudne kohustus
joint liability -- ühisvastutus
legal liability -- juriidiline vastutus; kohtulik vastutus
liability for a tax -- maksukohustus
liability for damages -- hüvitamiskohustus; kahjuvastutus
liability for loss -- varaline vastutus
liability insurance -- vastutuskindlustus
liability of producer -- tootja vastutus
liability swap -- võlakohustuste vahetus
limited liability -- piiratud vastutus
material liability -- varaline vastutus
maximum liability -- piirvastutus; täisvastutus
primary liability -- esmane kohustus
public liability -- avalik-õiguslik vastutus
sight liability -- tähtajatu kohustus
single liability -- ainuvastutus
solo liability -- individuaalne vastutus
strict liability -- otsene vastutus
term liability -- tähtajaline kohustus; tähtpäevaline kohustus
time liability -- tähtajaline kohustus; tähtpäevaline kohustus

vt ka
- piiratud vastutus
- vastutus (1)
- vastutus (2)
- õiguslik vastutus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!