accountability (2) *

vastutavus; vastutus (2)

olemus
olemi sisuline vastutus
oma toimingute ja otsuste eest,
erinevalt ametikohustustest tulenevast
pole delegeeritav

ISO 37000:
vastutus kohustuse täitmise eest,
hõlmab kohustust teavitada ja seletada,
kuidas kohustust täideti;
vastutajale võidakse kohaldada
kohustuse täitmatajätmise tagajärgi
= obligation to another for the fulfilment of a responsibility
Note 1. The obligation includes the duty to inform and to explain the manner in which the responsibility was fulfilled.
Note 2. The non-fulfilment of a responsibility has consequences that can be enforced on the accountable party.


ISO/IEC 22989:
vastutav olemise olek
(i) vastutavus on seotud määratud vastutusega; vastutus võib põhineda eeskirjal või kokkuleppel või delegeerimise osana antud ülesandel
(ii) vastutavus hõlmab seda, et isik või üksus vastutab millegi eest teise isiku või üksuse ees teatud vahendite ja kriteeriumide alusel.
= state of being accountable
Note 1. Accountability relates to an allocated responsibility. The responsibility can be based on regulation or agreement or through assignment as part of delegation.
Note 2. Accountability involves a person or entity being accountable for something to another person or entity, through particular means and according to particular criteria.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Accountability

vt ka
- vastutaja
- vastutus (1)
- vastutus (3)

Toimub laadimine

accountability (2) *

vastutavus; vastutus (2)

olemus
olemi sisuline vastutus
oma toimingute ja otsuste eest,
erinevalt ametikohustustest tulenevast
pole delegeeritav

ISO 37000:
vastutus kohustuse täitmise eest,
hõlmab kohustust teavitada ja seletada,
kuidas kohustust täideti;
vastutajale võidakse kohaldada
kohustuse täitmatajätmise tagajärgi
= obligation to another for the fulfilment of a responsibility
Note 1. The obligation includes the duty to inform and to explain the manner in which the responsibility was fulfilled.
Note 2. The non-fulfilment of a responsibility has consequences that can be enforced on the accountable party.


ISO/IEC 22989:
vastutav olemise olek
(i) vastutavus on seotud määratud vastutusega; vastutus võib põhineda eeskirjal või kokkuleppel või delegeerimise osana antud ülesandel
(ii) vastutavus hõlmab seda, et isik või üksus vastutab millegi eest teise isiku või üksuse ees teatud vahendite ja kriteeriumide alusel.
= state of being accountable
Note 1. Accountability relates to an allocated responsibility. The responsibility can be based on regulation or agreement or through assignment as part of delegation.
Note 2. Accountability involves a person or entity being accountable for something to another person or entity, through particular means and according to particular criteria.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Accountability

vt ka
- vastutaja
- vastutus (1)
- vastutus (3)

Palun oodake...

Tõrge

accountability (2) *

vastutavus; vastutus (2)

olemus
olemi sisuline vastutus
oma toimingute ja otsuste eest,
erinevalt ametikohustustest tulenevast
pole delegeeritav

ISO 37000:
vastutus kohustuse täitmise eest,
hõlmab kohustust teavitada ja seletada,
kuidas kohustust täideti;
vastutajale võidakse kohaldada
kohustuse täitmatajätmise tagajärgi
= obligation to another for the fulfilment of a responsibility
Note 1. The obligation includes the duty to inform and to explain the manner in which the responsibility was fulfilled.
Note 2. The non-fulfilment of a responsibility has consequences that can be enforced on the accountable party.


ISO/IEC 22989:
vastutav olemise olek
(i) vastutavus on seotud määratud vastutusega; vastutus võib põhineda eeskirjal või kokkuleppel või delegeerimise osana antud ülesandel
(ii) vastutavus hõlmab seda, et isik või üksus vastutab millegi eest teise isiku või üksuse ees teatud vahendite ja kriteeriumide alusel.
= state of being accountable
Note 1. Accountability relates to an allocated responsibility. The responsibility can be based on regulation or agreement or through assignment as part of delegation.
Note 2. Accountability involves a person or entity being accountable for something to another person or entity, through particular means and according to particular criteria.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Accountability

vt ka
- vastutaja
- vastutus (1)
- vastutus (3)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!