AKIT
English Eesti

internal audit, first party audit

siseaudit

olemus
audit, mille viib läbi organisatsioon ise:
- veendumiseks, et auditiobjekt töötab kavatsuspäraselt
- et saada objekti täiustamiseks vajalikku teavet

ISO 22301: audit, mille sooritab või laseb sooritada organisatsioon ise:
- juhtkondlikuks läbivaatuseks
- muudel sisemistel eesmärkidel
- võib olla aluseks organisatsiooni enda vastavusväitele
- tihti (eeskätt väikestes organisatsioonides) saab sõltumatust tõendada auditeeritava tegevuse eest vastutamatusega