AKIT
English Eesti

security administrator

infoturbeülem

olemus

(1) tehniline infoturbetöötaja, kes haldab kasutajate paroole, juurdepääsu rakendustele jms:
- pole turvajuht (chief security officer)

(2) ISO/IEC 10181: turvapoliitika ühe või mitme osa määratlemise ja jõustamise eest vastutav isik