AKIT
English Eesti

computer system

arvutisüsteem

ISO/IEC/IEEE 24765: ühest või mitmest arvutist ja juurdekuuluvast tarkvarast koosnev süsteem

ISO/IEC 25024: süsteem, mis sisaldab üht või mitut sellist komponenti ja elementi, nagu on arvutid (riistvara), juurdekuuluv tarkvara ja andmed

ISO/IEC 2382: = andmetöötlussüsteem