AKIT
English Eesti

system

süsteem

olemus
ISO/IEC 10746:
miski tervikuna või osadest koosnevana huvialune

ISO/IEC/IEEE 24765:
oma piiridega määratletud kontseptuaalne olem

ISO/IEC TR 90005:
kogum omavahel seotud või interakteerivaid elemente

ISO/IEC 15288, 25000, 27036, TR 19759, SWEBOK jt:
organiseeritud kogum interaktiivseid elemente
- ühe või mitme teatatud eesmärgi saavutamiseks
- sageli koos kontekstist sõltuva komponendiga
------ näiteks "sõidukisüsteem", mida võidakse
------ kasutada ka iseseisva sünonüümina ("sõiduk")

IEEE 1233-1998:
rühm omavahel sõltuvaid inimesi, objekte ja protseduure
- rajatud saavutama määratletud eesmärke või täitma rolli
- ettemääratud funktsioonide sooritamisega

IEEE 1362-1998:
organiseeritud kombinatsioon interaktiivsetest elementidest
- spetsiifilise ülesande(stiku) täitmiseks
- spetsiifilises keskkonnas

IEEE 1220-2005: kogum või asetus elementidest,
- mis on omavahel seotud ning
- mille käitumine
------ rahuldab tegevusvajadusi
------ tagab toodete elutsükli püsimise

vt ka