AKIT
English Eesti

data processing system

andmetöötlussüsteem

ISO/IEC 2382: üks või mitu arvutit, välisseadmed ja tarkvara, mis sooritavad andmetöötlust