AKIT
English Eesti

software agent

agentprogramm

olemus
liik kasutajat või teist programmi vahendavat programmikoodi:
- täidetakse pidevalt
- autonoomne, pideva järelevalveta
- reageerib keskkonnale
- on autonoomse roboti analoog