fix (2)

kinnistama (2); fikseerima; jäädvustama; registreerima (2); püsi-; kinnis-

olemus
Wiktionary, verb:
2. (transitive) to attach; to affix; to hold in place or at a particular time

Merriam-Webster, transitive verb:
1a: to make firm, stable, or stationary

näiteid
fix a list -- nimekirja koostama
fix by law -- seadusega kehtestama
fixed assets -- põhikapital; põhivara; kinnisvara
fixed costs -- püsikulud
fixed date -- kindel tähtpäev
fixed deposit -- tähtajaline hoius
fixed duty -- kindlasummaline tollimaks
fixed liabilty -- pikaajaline võlakohustus
fixed penalty -- haldustrahv
fixed price -- püsihind
fixed surveillance -- püsijälgimine
fixed-point representation -- püsikomaesitus
fixed-term contract -- tähtajaline leping
fixed VPN -- kinnis-VPN
fix responsibility -- vastutust panema
fixtures -- alaline sisseseade
unfixed -- kinnitamata; kehtestamata; lahtine

Toimub laadimine

fix (2)

kinnistama (2); fikseerima; jäädvustama; registreerima (2); püsi-; kinnis-

olemus
Wiktionary, verb:
2. (transitive) to attach; to affix; to hold in place or at a particular time

Merriam-Webster, transitive verb:
1a: to make firm, stable, or stationary

näiteid
fix a list -- nimekirja koostama
fix by law -- seadusega kehtestama
fixed assets -- põhikapital; põhivara; kinnisvara
fixed costs -- püsikulud
fixed date -- kindel tähtpäev
fixed deposit -- tähtajaline hoius
fixed duty -- kindlasummaline tollimaks
fixed liabilty -- pikaajaline võlakohustus
fixed penalty -- haldustrahv
fixed price -- püsihind
fixed surveillance -- püsijälgimine
fixed-point representation -- püsikomaesitus
fixed-term contract -- tähtajaline leping
fixed VPN -- kinnis-VPN
fix responsibility -- vastutust panema
fixtures -- alaline sisseseade
unfixed -- kinnitamata; kehtestamata; lahtine

Palun oodake...

Tõrge

fix (2)

kinnistama (2); fikseerima; jäädvustama; registreerima (2); püsi-; kinnis-

olemus
Wiktionary, verb:
2. (transitive) to attach; to affix; to hold in place or at a particular time

Merriam-Webster, transitive verb:
1a: to make firm, stable, or stationary

näiteid
fix a list -- nimekirja koostama
fix by law -- seadusega kehtestama
fixed assets -- põhikapital; põhivara; kinnisvara
fixed costs -- püsikulud
fixed date -- kindel tähtpäev
fixed deposit -- tähtajaline hoius
fixed duty -- kindlasummaline tollimaks
fixed liabilty -- pikaajaline võlakohustus
fixed penalty -- haldustrahv
fixed price -- püsihind
fixed surveillance -- püsijälgimine
fixed-point representation -- püsikomaesitus
fixed-term contract -- tähtajaline leping
fixed VPN -- kinnis-VPN
fix responsibility -- vastutust panema
fixtures -- alaline sisseseade
unfixed -- kinnitamata; kehtestamata; lahtine

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!