AKIT
English Eesti

fixed costs

püsikulud

olemus
ettevõtte kulud, mis otseselt ei sõltu
ta toodangu- või teenusemahust; enamasti on perioodipõhised,
näiteks rent, seadmete kulum, laenuintress, kindlustus

Oxford Languages:
business costs, such as rent, that are constant whatever the amount of goods produced

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Fixed_cost

https://www.accountingtools.com/articles/what-are-examples-of-fixed-costs.html