AKIT
English Eesti

non-person entity

mitteinimolem; tehisolem

olemus
küberruumis tegutsev digitaalidentiteediga olem,
välja arvatud inimene

näiteid
- organisatsioon
- seade
- rakendusprogramm
- infotehis