AKIT
English Eesti

reflexive relation

refleksiivne seos

olemus
liik binaarseoseid mingis hulgas:
iga selle hulga element on selles seoses iseendaga,
st x S x iga elemendi x korral

näiteid
- võrdussuhe "=" ja mitterange järjestus "≤" on refleksiivsed
- range järjestus "<" ei ole refleksiivne

ülevaateid
https://www.cuemath.com/algebra/reflexive-relations/

http://www.math-only-math.com/reflexive-relation-on-set.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Reflexive_relation

vt ka
- antirefleksiivne seos