AKIT
English Eesti

trusted connection

usaldatav ühendus

olemus
sõltub kontekstist

(a) üldises kvalitatiivses tähenduses
(b) firmaspetsiifiliselt määratletuna (Microsoft, SQL vm)