AKIT
English Eesti

connectivity (1)

ühenduvus

olemus
(1a) ISO/IEC 2382-1:
süsteemi või seadme omadus, mis
võimaldab teda muudatusteta ühendada
teiste süsteemide või seadmetega

(1b) ISO/IEC 2382-18:
sellise arvutivõrgu omadus, milles
on alati võimalik ühendada suvalised kaks seadet

(1c) CC:
hindamisobjekti võime olla interaktsioonis
objektiväliste IT-olemitega;
hõlmab andmevahetust
- juhtmete või juhtmeteta vahendite kaudu
- eri kauguste, keskkondade ja konfiguratsioonidega

näiteid
http://www.semdesigns.com/Products/Architecture/ComponentConnectivity.html?Home=Main

https://www.slideshare.net/Global_Capacity/slide-share-connectivityasservice

vt ka
- koostalitlusvõime
- liides
- sidusus
- võrkuühenduvus
- ühilduvus