AKIT
English Eesti

residence permit

elamisluba

olemus
välismaalasele asukohamaa riigiasutuse antud luba ajutiselt või alaliselt sellel maal viibida

EL: liikmesmaa antud luba, mis võimaldab EL-välisel kodanikul ajutiselt või alaliselt viibida sellel maal

näide
https://portal.solent.ac.uk/support/international-support/images/Biometric-Residence-Permit.jpg

Eesti: https://www2.politsei.ee/et/teenused/elamisluba/

näide
http://g1.nh.ee/images/pix/728x404/VXVUUEFUQq0/elamisluba-72751855.jpg