AKIT
English Eesti

infix

infiks, siseliide

olemus
sõnajuure sees asuv liide
(a) mõnedes loomulikes keeltes:
araabia, hispaania, ladina, sanskrit jt
(b) keemia nomenklatuuris:
- -an- (alkaanid)
- -en- (alkeenid)

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Infix

https://www.wordexample.com/list/infixes-in-english

vt ka
- afiks
- infiksesitus
- prefiks
- sufiks