AKIT
English Eesti

infix notation

infiksesitus, infiksnotatsioon

olemus
"tavaline" matemaatiliste avaldiste esitusviis

ISO/IEC 2382:
matemaatiliste avaldiste esitusviis, mis
- järgib tehtejärjestuse reegleid
- kasutab eraldajate paare, näiteks sulge
- paneb tehtemärgid külgnevate operandide vahele

näiteid
- A ja B summa korrutatuna C-ga: (A+BC
- P konjunktsioon Q ja R konjunktsiooni tulemiga: P&(Q&R)

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Infix_notation

http://www.cs.man.ac.uk/~pjj/cs212/fix.html

vt ka
- infiks
- prefiksesitus