AKIT
English Eesti

prefix notation

prefiksesitus, prefiksnotatsioon

olemus
ISO/IEC 2382:
matemaatiliste avaldiste esitusviis:
- iga tehtemärk eelneb oma operandidele
- tehe tuleb teha tehtemärgile järgnevate
operandide või vahetulemitega

näiteid
- avaldis (A+BC esitatakse nii: ×+ABC
- avaldis P&(Q&R) esitatakse nii: &P&QR

ülevaateid
http://koclab.cs.ucsb.edu/teaching/cs130a/docx/04-InfixPostfixPrefix.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Polish_notation

https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/5/5_2017_10_06!09_58_23_PM.pdf

vt ka
- infiksesitus
- postfiksesitus
- prefiks