postfix notation

postfiksesitus, postfiksnotatsioon

olemus
ISO/IEC 2382:
matemaatiliste avaldiste esitusviis, kus
igale tehtemärgile eelnevad ta operandid ning
tehtemärk tähistab tehet, mis tuleb sooritada
talle eelnevate operandide või vahetulemitega; näiteks
- A ja B summa korrutatuna C-ga esitatakse avaldisega AB+C×
- P konjunktsioon Q ja R konjunktsiooni tulemiga esitatakse avaldisega PQR&&
=
a method of forming mathematical expressions in which each operator is preceded by its operands and indicates the operation to be performed on the operands or the intermediate results that precede it; examples:
- A added to B and the sum multiplied by C is represented by the expression AB + C x.
- P AND the result of Q AND R is represented by the expression PQR &&


ülevaateid
https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/5/5_2017_10_06!09_58_23_PM.pdf

http://koclab.cs.ucsb.edu/teaching/cs130a/docx/04-InfixPostfixPrefix.pdf

https://www.techopedia.com/definition/9194/reverse-polish-notation-rpn

https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_Polish_notation

https://wiki.c2.com/?PostfixNotation

vt ka
- infiksesitus
- prefiksesitus

Toimub laadimine

postfix notation

postfiksesitus, postfiksnotatsioon

olemus
ISO/IEC 2382:
matemaatiliste avaldiste esitusviis, kus
igale tehtemärgile eelnevad ta operandid ning
tehtemärk tähistab tehet, mis tuleb sooritada
talle eelnevate operandide või vahetulemitega; näiteks
- A ja B summa korrutatuna C-ga esitatakse avaldisega AB+C×
- P konjunktsioon Q ja R konjunktsiooni tulemiga esitatakse avaldisega PQR&&
=
a method of forming mathematical expressions in which each operator is preceded by its operands and indicates the operation to be performed on the operands or the intermediate results that precede it; examples:
- A added to B and the sum multiplied by C is represented by the expression AB + C x.
- P AND the result of Q AND R is represented by the expression PQR &&


ülevaateid
https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/5/5_2017_10_06!09_58_23_PM.pdf

http://koclab.cs.ucsb.edu/teaching/cs130a/docx/04-InfixPostfixPrefix.pdf

https://www.techopedia.com/definition/9194/reverse-polish-notation-rpn

https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_Polish_notation

https://wiki.c2.com/?PostfixNotation

vt ka
- infiksesitus
- prefiksesitus

Palun oodake...

Tõrge

postfix notation

postfiksesitus, postfiksnotatsioon

olemus
ISO/IEC 2382:
matemaatiliste avaldiste esitusviis, kus
igale tehtemärgile eelnevad ta operandid ning
tehtemärk tähistab tehet, mis tuleb sooritada
talle eelnevate operandide või vahetulemitega; näiteks
- A ja B summa korrutatuna C-ga esitatakse avaldisega AB+C×
- P konjunktsioon Q ja R konjunktsiooni tulemiga esitatakse avaldisega PQR&&
=
a method of forming mathematical expressions in which each operator is preceded by its operands and indicates the operation to be performed on the operands or the intermediate results that precede it; examples:
- A added to B and the sum multiplied by C is represented by the expression AB + C x.
- P AND the result of Q AND R is represented by the expression PQR &&


ülevaateid
https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/5/5_2017_10_06!09_58_23_PM.pdf

http://koclab.cs.ucsb.edu/teaching/cs130a/docx/04-InfixPostfixPrefix.pdf

https://www.techopedia.com/definition/9194/reverse-polish-notation-rpn

https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_Polish_notation

https://wiki.c2.com/?PostfixNotation

vt ka
- infiksesitus
- prefiksesitus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!